POLTEAM Sp. z o.o. - targi, wystawiennictwo i projektowanie stoisk - najdłużej działająca firma wystawiennicza w Polsce.

Reklama, jako najbardziej spektakularna forma działań marketingowo - promocyjnych, stała się jednym z bardziej widocznych zjawisk łączących się z wprowadzeniem gospodarki rynkowej w naszym kraju. Każde przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą, zmuszone jest do stosowania różnych środków działania w celu zwiększenia sprzedaży swoich produktów. Praktycznie trudno jest mówić o skutecznym i efektywnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, którego cele strategiczne nie są odpowiednio wspierane działaniami marketingowymi. Spośród całej dostępnej palety narzędzi marketingowo - promocyjnych, jednym z najbardziej efektywnych jest reklama wizerunkowa realizowana poprzez aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach o charakterze targowym i wystawienniczym.
W celu ułatwienia Państwu skutecznego wykorzystania tego narzędzia promocji ponad 10 lat temu powstała nasza firma...

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
POLTEAM Sp. z o.o.Nasz Partner:


Napisz do nas